Morse code leren.  NL Flag

Morse (kortweg: the Code) speelt geen grote rol meer in de wereld. Ondanks dat zijn er toch steeds meer mensen (meestal zendamateurs) die morse leren of nog willen leren.

Een morse expert (George Hart, ARRL) heeft wel eens gezegd:
“ The greatest obstacle in learning Code is the method used.”

Morse kun je op veel manieren leren. Daarom deze presentatie of lezing. Deze is speciaal geschreven naar aanleiding van de morse leergang op de Morse Academy in Rotterdam. Het behandelt de ontwikkeling van verschillende leermethoden. Het immaterieel erfgoed, dat morse is, kan het beste worden doorgegeven met wat achtergronden over hoe de huidige populaire leermethoden zijn ontstaan. Uiteraard komen de op dit moment bekende namen als Koch en Farnsworth langs in het verhaal en wat hun bijdrage was aan ‘Learning the Code’. Maar er waren ook anderen!

Passing on Morse Code Heritage – V1_0  NL Flag

En wat doe je dan met deze vaardigheid?

Behalve het plezier om het te kunnen verstaan, is het nog steeds een veel gebruikte mode in de zendamateur wereld. Niet alleen voor korte verbindingen, maar ook langere gesprekken, alles in morse.

Een leuke manier om met morse bezig te zijn is morse contesting. In CW is dat nog minstens zo leuk of nog leuker dan contesten met een datamode of met phone. Om dit soepel te doen dient deze workshop. Dit helpt je CW station zo in te richten dat contesting in morse een plezier is om te doen. Onder meer komen aan de orde het gebruik van een contest logprogramma (N1MM Logger+) en welke stappen er gemaakt worden om een station te optimaliseren qua werkproces, zodat je op die manier zoveel mogelijk stations kunt werken. Daarom is deze workshop speciaal samengesteld voor CW enthousiastelingen, d.w.z. instellingen voor Phone en data/RTTY worden hier niet behandeld. De full-workshop met alles erop en eraan is te vinden op de pagina Articles en Workshops.

  CW contesting mbv N1MM logger 20230304  NL Flag