Metingen met de nanoVNA

Inleiding.

Er worden veel discussies gevoerd over mantelstroom-smoorspoelen (ook wel common mode choke genoemd). Als het goed is zouden ze een hoge impedantie moeten hebben (5 kohm of meer). In dit artikel test ik of je dergelijke hoge impedanties voldoende goed kunt meten met de nanoVNA. Ik kan alvast verklappen dat die zijn mannetje staat. In aflevering 3 gaan we dan verschillende chokes uit de praktijk meten zodat je je eigen chokes met de nanoVNA kunt testen. Maar nu eerst een beschrijving van de meetmethode die kan worden gebruikt en de uitkomsten van de testmetingen.

Korte toelichting op het meten met de nanoVNA

De nanoVNA meet S11 en S21

S11: S11 is een maat voor de reflectie vanuit poort 1 terug naar poort 1. Vandaar de naam S11. Dit wordt ook wel de reflectiecoëfficiënt genoemd. Hiermee berekenen we bijvoorbeeld de ons bekende SWR of de andere (meer sexy) uitdrukking van reflectie, de ‘return loss’ in dB. Binnen het domein van de S11 kun je ook berekenen welke impedantie aan de meetpoort CH0 van de nanoVNA hangt. Dit wordt uitgedrukt in R+jX dus weerstand plus reactantie. Het programma nanoSAVER heeft dat en zet dat dan in een goed leesbare grafiek.

S21: S21 geeft aan hoeveel signaal er overkomt in poort 2 (CH1) vanuit poort 1 (CH0), vandaar de naam S21. Hiermee kunnen we b.v. de doorlaatkarakteristiek van een filter meten. Niet alleen het wordt van het doorgelaten signaal amplitude gemeten en wordt daarmee de demping in dB bepaald, maar ook de fase zodat capacitief of inductief gedrag zichtbaar wordt.

Lees meer…